6 - 88703595 021

info@armanati.com

خلاصه:

مناسب برای افراد یا سازمان هایی که قصد سرمایه گذاری غیر مستقیم دارند و یا وقت و دانش تخصصی سرمایه گذاری ندارند.


صندوق های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، تأسیس می شوند. این صندوق ها با مدیریت افراد متخصص، بر پایه اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیار آنها قرار می دهند در راستای ایجاد بازده مناسب در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه‌گذاری مشابه و به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری، با توجه به ماهیت و در قالب ترکیب دارایی های قید شده در امیدنامه خود در سبد متنوعی از سهام، اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده های بانکی با نرخ ترجیحی سرمایه‌گذاری می کنند. 
انواع صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای ترکیب دارایی‌ عبارتند از صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط. همچنین انواع صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف عبارتند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، جسورانه، نیکوکاری، زمین و ساختمان، کالایی، گواهی سپرده‌ها و…
مدیریت دارایی­ های صندوق توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق انجام می­ پذیرد. شرکت آرمان آتی دارای مجوزهای مشاور سرمایه­گذاری، سبدگردانی، مشاور عرضه و پذیرش و آموزش از سازمان بورس می باشد.
همچنین این شرکت باتوجه به پیشینه معتبر از آغاز فعالیت خود تا کنون همواره جزو نهادهای مالی فعال و مورد اعتماد بازار سرمایه کشور بوده است و در حال حاضر مدیریت 8 صندوق سرمایه­ گذاری از جمله صندوق سرمایه ­گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آرمان آتی کوثر، با درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ، قابل معامله مختلط آرمان سپهر آشنا، در سهام سبحان، اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش، جسورانه یکم آرمان آتی و پروژه آرمان پرند مپنا را برعهده دارد. 
 

خدمات مرتبط